Názov (titul a podtitul) periodickej tlače

Manažment v teórii a praxi

on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente

 

ISSN 1336-7137

 

 

 

Odborné zameranie

Zámerom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi. Časopis publikuje   odborné príspevky, analýzy, komentáre a diskusie z oblasti podnikového manažmentu, manažmentu organizácií verejnej správy, strategického riadenia podniku,  personálneho  manažmentu,  manažmentu výrobného procesu, manažmentu zmien, manažmentu kvality, organizačnej kultúry, manažmentu znalostí, vzdelávania, informačného manažmentu, informačných systémov a technológií v riadení.

 

Jazyk vydania

 

Redakcia prijíma na publikovanie príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

 

 

Vydavateľ a distribútor

 

Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univezita v Bratislave.

Tajovského 11, 041 30 Košice, Slovenská republika

 

IČO: 00399957

 

tel.:  +421 55 622 38 14   fax: +421 55 633 06 20

 

http://www.euke.sk    http://casopisy.euke.sk/mtp

 

e-mail redakcie: mtpredakcia@euke.sk

 

 

Periodicita

Časopis vychádza štvrťorčne.

 
   

Dostupnosť

 

URL:  http://casopisy.euke.sk/mtp

 

 

Editor, redakčné spracovanie on-line, propagácia, návrh a dizajn

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Ing. Alena Hakulinová

 

e-mail: peter.mesaros@euke.sk

 
   

Časopis neprešiel jazykovou úpravou. Za obsahovú a jazykovú stránku redakcia nenesie zodpovednosť.

 

 

 

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.