Vydavateľ a distribútor

 

Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univezita v Bratislave.

 

Tajovského 13, 041 30 Košice, Slovenská republika

 

IČO: 00399957

 

tel.:  +421 55 622 38 14   fax: +421 55 633 06 20

http://www.euke.sk    http://casopisy.euke.sk/mtp

e-mail: mtpredakcia@euke.sk

 
   

Šéfredaktor

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

 

e-mail: peter.mesaros@euke.sk

 
   

   
 
 
 
 

 

 
 
   
   

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2009 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.