Na tejto stránke uvádzame odkazy na iné stránky, ktoré môžu byť pre čitateľa  zaujímavé, a ktoré obsahujú široké spektrum informácií zo spoločensko - ekonomického diania v oblasti ekonomiky a manažmentu, vzdelávania, hospodárskej politiky, informačných systémov, ako aj informácie  týkajúce sa problematiky Európskej únie, nových trendov v podnikaní a iných zaujímavých oblastí.

 
   

Vzdelávacie inštitúcie, konzultačné firmy, poradenstvo

 

www.euke.sk

www.sav.sk

www.vse.cz

fpm.euba.sk  

www.econ.muni.cz

www.vscht.cz

www.mckinsey.com

www.uniag.sk

 

www.kmforum.org

 

www.insites.be

 

www.euba.sk

 

 

Vedecké a odborné časopisy, vydavateľstvá

 

www.casopis.vusi.sk

 

www.casopismpp.szm.sk

 

mis.bentley.edu   

 

www.mckinseyquarterly.com

 

www.ec.sav.sk

 

www.poradca.sk

 

www.eurostav.sk

 

Orgány štátnej správy, verejné inštitúcie

 

www.euroinfo.gov.sk

 

www.mhsr.sk

www.finance.gov.sk

 

www.education.gov.sk

 

www.zsps.sk

www.sopk.sk  

 

www.fiec.org

 

 

 

 

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2007 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.