Novinky: Číslo 4/2012

              Číslo 3/2012

              Číslo 1-2/2012

             

 

Manažment v teórii a praxi  je  odborný   časopis  publikovaný on-line  na adrese http://casopisy.euke.sk/mtp. Časopis vychádza štyri krát ročne, uverejnené príspevky sú recenzované nezávislými odborníkmi.

 

Časopis vydáva Katedra manažmentu na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom v Košiciach.

 

Zámerom vydavateľa časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z podnikovej praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi a prispieť k tvorbe nových poznatkov v oblasti riadenia podnikov.

 

Redakcia časopisu uvíta Vaše  odborné príspevky, analýzy, komentáre a diskusie z nasledujúcich oblastí:

 

§         podnikový manažment

§         strategický manažment

§         personálny manažment

§         manažment výrobného procesu

§         manažment zmien

§         manažment kvality

§         organizačná kultúra

§         manažment znalostí, vzdelávanie, učiaca sa organizácia

§         informačný manažment

§         informačné systémy a technológie v riadení a pod.

 

     V časopise je možné publikovať recenzie a ohlasy na vedecké a odborné publikácie, učebnice, monografie a iné odborné texty, ako aj správy a informácie o plánovaných alebo uskutočnených podujatiach.

 

         

      

                 

3-2012m.gif

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.