Filozofia časopisu

 

Základnou filozofiou časopisu je prinášať čitateľom zaujímavé príspevky, postrehy, analýzy a komentáre obsahujúce výsledky výskumov, skúsenosti a rady z oblasti podnikového manažmentu, manažmentu organizácií verejnej správy, ktoré môžu byť pre čitateľa obsahovo relevantné.

 

Naším cieľom je posilniť spoluprácu podnikovej sféry s oblasťou vedy a výskumu, práve výmenou poznatkov a skúseností, prínosných pre obe strany.

 

Zavádzanie najnovších teórií manažmentu môže byť príležitosťou, a zároveň výzvou pre podnikateľské subjekty, ktoré chcú v dnešnej turbulentnej dobe dosahovať najlepšie výsledky a byť úspešné.  Naopak, skúsenosti manažérov z praxe výrazne pomôžu pri skúmaní a formulácii teoretických východísk nových teórií pre úspešné riadenie slovenských podnikov.

 

 

 

Časopis má nasledujúce rubriky

 

§    výskumné  štúdie

§        prehľadové štúdie  

§        komentáre a diskusie

§        recenzie a ohlasy

 §        správy o organizovaných odborných podujatiach

 

Zameranie rubrík  prispieva k zvýšeniu kvality obsahového zamerania, prehľadnosti a jednoduchej orientácii pre čitateľov, ako aj pre autorov príspevkov. Zaručí tiež skvalitnenie a zjednodušenie edičnej činnosti vydavateľa.

 

 

Prijímanie príspevkov

 

O uverejnení príspevkov rozhoduje redakcia. Autori doručia svoje príspevky vo formáte MS Word prostredníctvom elektronickej pošty na adresu mtpredakcia@euke.sk. Príspevky musia byť vypracované podľa pokynov redakcie. Príspevky nie sú honorované.

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2009 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.