Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.

        dekan PHF EU, Košice 

 

 

 

 prof. Ing. Ladislav BLAŽEK, CSc. 

    doc. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.

        Masarykova univerzita v Brně

  PHF EU Košice

 

 

 doc. Ing. Petr DOUCEK, PhD. 

 doc. Ing. Martin MIZLA, CSc. 

        VŠE Praha

   PHF EU Košice

 

 

  Luc VIERENDEELS, MScBA 

 doc. Ing. Peter  MESÁROŠ, PhD. 

        AIB-VINCOTTE, Brussel

        PHF EU Košice

   

        doc. PhDr. R. LUKÁŠOVÁ, CSc. 

 doc. Ing. František MESÁROŠ, CSc. 

              Masarykova univerzita v Brně

        Technická univerzita Košice

 

       

  Doc. Dr. F. Gülruh Özişik Gürbüz

 

      Marmara University, Turecko

 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2009 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.