doc. Ing. Peter MESÁROŠ, PhD. 

 

        PHF EU Košice

   

        

 Ing. Petra Pešáková

 
                PHF EU Košice  
   

 doc. PhDr. Mgr.  A. BAŠISTOVÁ, PhD.

 Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD. 

        PHF EU Košice

        PHF EU Košice

 

 doc. Ing. B. MIHALČOVÁ, PhD.

 Mgr. Ing. Marek BOTEK, PhD.

        PHF EU Košice 

        VŠCHT Praha

 

 

 doc. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, PhD.

 doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, PhD.

        Stavebná fakulta, TU,  Košice 

        Masarykova univerzita v Brně

 

 

 doc. PhDr. M.  MESÁROŠOVÁ, CSc.

 doc. PhDr. Ján FERJENČÍK, CSc.

        FVS UPJŠ  Košice 

        FVS UPJŠ Košice

 Ing. Radoslav DELINA, PhD.

 Ing. Anita ROMANOVÁ, PhD.

        Ekonomická fakulta, TU Košice

        FPM EU Bratislava

 

  Eleanora Cristina de MELO     

 Ing. Vladimír KOLLÁR

        BrasilTelecom

           USSE SAV, Bratislava

    

  PhDr. Borislav Petrik, CSc.

 Ing. Peter MAŽERIK

                USSE SAV, Bratislava            Tatrabanka, a.s. Bratislava

 

 

  Peter Kris VIERENDEELS

 Ing. Michal GRELL, CSc.

                Compass Group, Belgicko            FHI EU  Bratislava

 

 

 

Katedra manažmentu  PHF EUStiahnite si Adobe Reader potrebný na prezeranie súborov vo formáte PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2009 Katedra manažmentu PHF EU

Dizajn VÚSI,

spol. s r.o.